AHN3 voor iedereen online beschikbaar

AHN3 voor iedereen online beschikbaar

Architectuur, landschapsbeheer, golfbaan-animaties, computergames en bepalen welk terras wanneer nog zon heeft. Het is maar een klein deel van een lange lijst met serieuze en minder serieuze toepassingsgebieden die profiteren van de vrijgave van de derde versie van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De eerste deelprojecten van het AHN3 zijn vanaf 10 september 2015 voor iedereen vrij toegankelijk via de website van Publieke Dienstverlening op de Kaart, www.pdok.nl). Het betreft hier de projecten die in 2014 zijn uitgevoerd, het AHN3 wordt in de periode tot en met 2019 opgebouwd tot een landsdekkende dataset.

Anderhalf jaar na vrijgave van het AHN2 is al gebleken dat het volledig en zonder voorwaarden beschikbaar stellen van het hoogtebestand heeft geleid tot vele nieuwe toepassingen en een toename van het gebruik voor de dagelijkse werkzaamheden van velen. Voor Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies is vrijgave van AHN3 dan ook een logische vervolgstap, waarmee hergebruik van data en innovatie gestimuleerd worden.

De gegevens van het AHN zijn gemeten vanuit de lucht. Met lasertechnologie wordt vanuit vliegtuigen 3D hoogte-informatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing. Het inwinnen van de gegevens neemt een aantal jaren in beslag. Na AHN1 (1997-2003), AHN2 (2007-2012) is AHN3 de nieuwste dataset. Elk jaar wordt een deel van Nederland gemeten en toegevoegd aan AHN3. Het AHN is een gezamenlijk programma van Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies.

www.ahn.nl

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top