Aanbod KNOOP Webservices fors uitgebreid

Aanbod KNOOP Webservices fors uitgebreid

KNOOP, het gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt, heeft het aanbod aan webservices (API’s) fors uitgebreid.

Naast een set gegevens uit de BAG, HR en BRK die al oproepbaar waren met JSON/REST, zijn nu ook gegevens uit de BRK, het HR, de WOZ te tonen met WMS en WFS-webservices.

Ontsluiting van basisregistraties
Dit betekent dat een uitgebreide set aan veelgebruikte gegevens over objecten getoond kan worden in (geo)viewers, zonder dat de gegevens lokaal opgeslagen hoeven te worden. Voor overheidsorganisaties die de ontsluiting van basisregistraties via KNOOP laten lopen, kunnen meer gegevens getoond worden dan nu beschikbaar zijn via openbare bronnen. Zo kan uit de BRK bijvoorbeeld een eigendommenkaart getoond worden waarmee eigendommen van gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies in verschillende kleuren worden weergegeven.

Gebruik eigen applicatie
Het tonen van de gegevens is getest en werkt voor meerdere viewers, waaronder het open source geografisch informatiesysteem QGIS. DataLand stimuleert juist het raadplegen van de gegevens met een eigen applicatie, waarbij KNOOP de gegevens beschikbaar stelt. We roepen dan ook gebruikers en aanbieders van (geo)viewers op om geheel vrijblijvend een testdataset te bevragen.

 

Common Ground en KNOOP
Het gebruik van webservices is in lijn met de principes van Common Ground, dat een aantal fundamentele wijzigingen in de informatie infrastructuur voorstaat. KNOOP kan dit helpen versnellen door objectgegevens centraal beschikbaar te stellen totdat de bronhouders/beheerders zélf (een deel van) de gegevens via API’s ontsluiten. Ook geeft KNOOP invulling aan de wens om data en applicaties te scheiden; de gegevens zijn beschikbaar in een knooppunt en hoeven niet meer lokaal opgeslagen te worden. Daarnaast zijn via KNOOP meerdere (basis)registraties op te vragen, zodat via één knooppunt een breed scala aan gegevens worden ontsloten, via webservices maar, waar nodig, ook op andere manieren. 

Website DataLand | Archief KNOOP

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top