16 januari 2018: overleg vereenvoudiging viewer Ruimtelijkeplannen.nl

19 december 2017

Om de website Ruimtelijkeplannen.nl voor de burger toegankelijker te maken is het beheerteam Ruimtelijkeplannen.nl bezig met een aanpassing van de website die anticipeert op de viewer 'Regel en kaart' van het DSO.

Op 16 januari 2018 toont het beheerteam een voorproefje aan belangstellenden. Wie deze demo wil bijwonen meldt zich aan via BeheerRPnl@Kadaster.nl. De beoogde doelgroep: makelaars, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, juristen en planologen die regelmatig gebruik maken van Website Ruimtelijkeplannen.nl, en zeker ook particuliere gebruikers.

Website Ruimtelijkeplannen.nl

Comments are closed.